אוקראינה

אוקראינה:  תכנון, אספקה והקמה של 10 הקטר פרויקט חממות זכוכית, כולל הקמת תחנת שאיבה, בית אריזה, תחנת כוח, חימום, תיאורה, משתלת ירקות ועוד.  לגידול עגבניות, פלפל, חצילים ומלפפונים לשוק הרוסי.

ukrain