ניפרט 30 אבקה מסיסה 14.5% חנקן

יש להמיס חמישה שקים (סה"כ 100 ק"ג) ל1000 ליטר מים.
בהוספת ליטר אחד מתמיסת המיהול למ"ק מי השקיה מתקבל ריכוז 14.5 ח"מ (ppm).
יש להתאים את המינון לפי גיל הצמח ושלב התפתחותו.
אריזות: שק – 20 ק"ג.

nifert30_powder